Oleksia Design logo

Maailma tarvitsee sisustussuunnittelijaa?

Suunnittelija – pelastava enkeli? 

Pohdin tässä sisustussuunnittelun tarpeellisuutta muutaman esimerkkinäkökulman avulla. Sisustussuunnitelman teettäminen tai sisustuskonsultaatioon tukeutuminen voi säästää pitkän pennin. Ammattitaitoinen sisustussuunnittelija hahmottaa tilan ja sen muutostarpeet sekä osaa välttää sudenkuopat maallikkoa paremmin. Asiakas välttyy virhevalinnoilta ja rahan lisäksi säästää myös vaivaa sekä aikaa. Ammattitaitoinen suunnittelija haistaa tulevat trendit, tunnistaa laadun sekä myös ohimenevät villitykset. Osaava suunnittelija tuntee asiakkaansa ja tämän tyylin ja löytää oikeat vaihtoehdot asiakkaalleen valintojen viidakosta. 

Upea Lithos – ilmiö vai ikoni?

Sisustusalan ammattilainen osaa valita tilaan oikeat ja toimivat materiaalit. Tärkeää materiaalinen valinnassa on niiden funktionaalisuus, soveltuvuus sekä kestävyys. Tilan lämpötilalla, luonnonvalon määrällä sekä tilana kosteusolosuhteilla on iso merkitys siihen, millaisia materiaaleja voi tilaan laittaa. Ammattilaisen avulla myös sävymaailmasta saadaan silmää miellyttävä ja yhtenäinen. Merkittävää on myös valittujen  materiaalien keskinäinen vuoropuhelu ja sopusointu. Materiaalinen ja sävyjen rytmiikalla on väliä!

Huonekalujen tulee olla ehdottoman funktionaalisia niin muotonsa kuin materiaalinsa puolesta. Tuolin tulee olla mukava istua, sovan oikean kokoinen sekä sopivan pehmeä ja pöydän juuri oikealla korkeudella. Tilan tulee olla ihmisen kokoinen, ihmiselle suunniteltu ja joskus toki lemmikeillekin. Liian suuret huonekalut pilaavat tilan ihan yhtä tehokkaasti kun liian pienetkin. Myös muotokieli on merkittävää; pyöreä vai kantikas, symmetrinen vai epäsymmetrinen, paksu vai ohut, kaareva vai suora jne. jne. Tila tulee myös rytmittää ja massoitella oikein käyttötarkoituksen painopiste huomioiden. 

Valaistuksella on Pohjolassa iso merkitys. Tilan valaistuksen tulee palvella käyttötarkoitusta. Valaistusta tulee olla riittävästi ja tilan eri tasoilla, katosta lattiaan, tilan toimintojen mukaan. Valaistuksen sävyllä voidaan vaikuttaa tilan tunnelmaan, joten se kannattaa valita huolella. Valaistuksen sävyn tulisi olla yhtenäinen, jotta tilasta ei tule levoton. Valaisimien luomaan valoon ja valon kohdennukseen on hyvä kiinnittää huomiota erityisesti tiloissa, joissa toiminnot ovat tarkkaavaisuutta vaativia. Ammattilainen hallitsee valaistuksen taiat ja saa luotua tilaa juuri oikean, tilan käyttötarkoituksen mukaisen valaistuksen. 

Ihmisten mieltymyksissä eri sävyihin ja materiaaleihin on paljon vaihtelua – ja hyvä niin! Tilojen persoonallisuudelle tulisikin antaa enemmän kunniaa. Ihmiset ovat erilaisia; miksi tilojen tulisi olla samanlaisia? Sävyjen ja materiaalinen tulee kuitenkin sulautua kontekstiin, ainakin useimmiten. Toisinaan vähän hullutkin yhdistelmät toimivat. Usein sävyjen ja materiaalien valinta on hankalaa ja varsinkin sävyt saattavat näyttää mallipaloissa tai värikartoissa varsin erilaisilta kuin luonnossa. Ammattilainen osaa ehdottaa tilaan sopivia sävyjä ja materiaaleja. 

Metariaalien, muotojen ja värien leikki.

Käytettyjen materiaalien turvallisuus on ehdottoman tärkeää. Onneksi on tarjolla sekä ihmiselle että ympäristölle turvallisia, myrkyttömiä sekä vastuullisesti tuotettuja materiaaleja. Niitä on ilo sisällyttää suunnitelmiin sekä ilo myös katsella ja käyttää – hyvällä omalla tunnolla omaa terveyttä tai luontoa turmelematta. Monet allergiat sekä hengitystieoireet ja epämääräiset päänsäryt sekä väsymystilat saattavat johtua tilojen vääristä materiaalivalinnoista, jopa toksiinien vapautumisesta huoneilmaan.  Lämpötila- ja kosteusolosuhteiden muutokset täällä polaaririntaman kurimuksessa vaativat materiaaleilta paljon. Ammattilainen osaa auttaa toimivien ja turvallisten materiaalien valinnassa. 

Tilan muunneltavuus tuo sille käyttövuosia ja myös käyttökertoja lisää. Käytön- ja toimintojen tarve voi muuttua tai vaihdella usein tiheästikin. Kodeissa elämäntilanteet vaihtelevat ja toimitiloissa yritysten tai muiden käyttäjien tarpeet muuttuvat kasvun tai muutosten myötä tai vaihtelevat päivittäinkin. Taitava ammattilainen osaa luoda tilan muutostarpeisiin taipuvan suunnitelman. Tilan monipuolisuus ja mukautuvuus eri käyttötarpeisiin tuo lisäarvoa tilalle. 

Taide elävöittää tilan.

Oletko joskus astunut tilaan joka vetovoimainen, pitää otteessaan, saa hyvälle tuulelle ja antaa energiaa. Tila on miellyttävä kaikille aisteille, akustiikka on huomioitu ja silmä lepää ja materiaalit tuntuvat hyvälle. Tilan suunnitteluun on tuolloin satsattu ja suunnittelussa on huomioitu tilan käyttäjä – ihminen. Kontrastina voi miettiä tilaa, jossa ei viihdy, joka aiheuttaa levottomuutta ja kohtelee aisteja kaltoin. Tilasta haluaa pois mahdollisimman pian. Todennäköisesti tilan suunnittelu on jäänyt vähemmälle tai se on epäonnistunut. Hyvällä suunnittelulla saadaan maailmaan persoonallisesti kauniita ja toimivia tiloja kaikille käyttäjille. 

Sisustus on sijoitus. Seuraavassa blogitekstissä liikutaan edelleen suunnittelun kentällä. Stay tuned!

Virpi K. Karjalainen

CEO Luova johtaja, Oleksia Design

Jaa

Tutustu lisää